Social links

03-6444200    

מיני סייטים

מיני סייטים

עיצוב ופיתוח מיני סייטים הכוללים חיבור למערכת לניהול לידים וייצוא דוחות על הנרשמים ומקור הגעתם. לצוות קהונה ניסיון רב בפיתוח והטמעה מהירה של דפי נחיתה ומיני סייטים לצורך קמפיין או נוכחות אינטרנטית נקודתית עבור מוצר מסוים ו/ או הצעת מכר אטרקטיבית לזמן מוגבל.

מתי מפתחים מיני סייט ?

כאשר לעסק י שצורך בנוכחות דיגיטלית מידית לצורך קמפיין ו / או קיים מוצר עם הצעה אטרקטיבית לזמן מוגבל אנו ממליצים לפתח מיני סייט או דף נחיתה.

עמוד הנחיתה תמיד יכלול טופס ליד ליצירת קשר וחיבור למערכת לניהול הנרשמים. היתרון ברור גם בעלות וגם בזמן ההקמה המהיר.