SEM

Search engine marketing כולל ביצוע קמפיינים דיגיטליים הכוללים :
• תפעול ניהול ובקרה של קמפיינים עלות פר קליק PPC
• קמפיינים ב Google AdWords
• קמפיינים במערכת הפרסום של Facebook
• עלות פר קליק מפולחים לפי קהלים , גיל ומין
• קמפיינים ברשתות מובייל מובילות